Install Font pada ubuntu menggunakan sudo fc-cache -fv

Salin file font pada direktori /home/<username>/.fonts (folder tersembunyi) apabila ingin menggunakan font hanya pada login anda saja. Salin file font pada direktori /usr/share/fonts/truetype/ apabila untuk digunakan oleh semua user.   Pada terminal ketikkan perintah: sudo fc-cache -fv   Tips untuk menyalin font menggunakan File Manager: pada terminal ketikkan perintah: gksudo nautilus Perintah ini akan membuka file manager dengan privilege root